Fáilte go Súiomh Gréasáín Gaelscoil Aonach Urmhumhan

Tosaíocht na Bliana Seo Ná an Luath tumoideachas

Cad is tumoideachas ann?


Ciallaíonn an tumoideachas córas ina mhúintear gach ábhar trí theanga shonraithe amháin. I gcás na scoileanna lán-Ghaeilge is í an Ghaeilge teanga thumtha an chórais. Is í an Ghaeilge meán cumarsáide agus teagasc na scoile.

Is ionann an Ghaeilge agus teanga oibre na scoile. Leanann daltaí i scoileanna lán-Ghaeilge an gnáth-churaclaim scoile mar atá leagtha síos ag an Roinn Oideachas agus Scileanna ó dheas nó an Roinn Oideachais ó thuaidh. Baintear amach líofacht iomlán sa Bhéarla agus sa Ghaeilge tríd an chóras seo.

Tá múnlaí éagsúla den tumoideachas á gcleachtadh go hidirnáisiúnta. Faoi láthair tá múnlaí chomhchosúla den tumoideachas á gcleachtadh sna scoileanna lán-Ghaeilge, bunaithe ar an dea-chleachtas idirnáisiúnta.

What is Immersion education?

In the immersion education model pupils learn all subjects through the medium of a designated language. In Irish-medium schools, Irish is the language through which all subjects are taught and all communication is conducted.

Irish becomes the working language of the school. Pupils attending an Irish-medium school follow the standard curriculum as laid out by the Department of Education and Skills in the south or the Department of Education in the north. Through the immersion system, pupils achieve a high level of fluency in both English and Irish.

Various models of immersion education are practiced internationally. Similar models, based on international best-practice are practiced in Irish-medium schools.

 

 

Bratach Gníomhaí Cuid 1  

Bratach Gníomhaí Cuid 2

Teicneolaíocht & Innealtóireacht sa Ghaelscoil

Eolaíocht sa Ghaelscoil

Suirbhé don bhratach scoile Gníomhaí

Le bhur dtoil líon isteach ár suirbhé anseo

Rang 5 Etwinning ar Nuacht TG4

Rang a 5 Etwinning

For the second stage in the eTwinning project d'ullmhaigh Rang a 5 físeán dar teideal 'Ár Scoil'

 

The Afternoon Show ar Tipp Fm

le Keith Fahey

Tháinig Keith go dtí an scoil 09/01/2015 chun agallamh a dhéanamh le Rang a 5 mar gheall ar an tionscnamh eTwinning

Éist Leis / Listen Back>>

 

Rang a 4 ag Eolaithe óga san RDS 08/01/2015

Ceolfhoireann na Gaelscoile ag Lasadh na Soilse in Aonach Urmhumhan

Cór na Gaelscoile ag Lasadh na Soilse in Aonach Urmhumhan 30/11/2014

Lá Oscailte na Gaelscoile on PhotoPeach

Gaelscoil Aonach Urmhumhan ar TG4

Curtha le Déanaí/ Recent Updates

Foireann Nua 2015-2016

Bratach Gníomhaí Scoile

Nuachtlitir Mí Aibreáin

Suirbhé don Bhratach Scoile Gníomhaí / Active Flag Survey

Seachtain an Bhrait Ghlais

Polasaí Obair Bhaile

Féilire / School Calendar

Foireann / Staff

Coiste - Turas go dtí an Ghaeltacht

Polasaithe OSPS / SPHE Policies

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Gaelscoil Aonach Urmhumhan